Книга Искатель. 1982. Выпуск №6. Жанр - Фантастика и Фэнтези - Научная фантастика

На I, IV стр. обложки и на стр. 12 рисунки В. Смирнова.

На II стр. обложки и на стр. 2 рисунки В. Лукьянца.

На стр. 42 рисунок М. Салтыкова.

На III стр. обложки и на стр. 93 рисунки Ю. Макарова.

© 2012-2016 Электронная библиотека booklot.ru